Navigácia

 • Prednáška Prof.Trstenského 18.11.2018

  Do galérie Prednáška Prof.Trstenského 18.11.2018 boli pridané fotografie.

 • Vzácne stretnutie

  Konaj múdro a mysli vždy na koniec... To bola hlavná myšlienka, ktorá sa nám vryla do pamäti pri homílií na sv.omši, ktorú dnes 18.novembra vyslovil Prof. František Trstenský v našom farskom kostole.

  Bolo vzácne vidieť pri oltári dvoch profesorov - pána Prof. Trstenského a pána Prof. Zubka spolu s našim duchovným otcom Albinom Senajom.

  Popoludní o 14.hodine sme sa naozaj v hojnom počte stretli aj na prednáške o knihe kníh - sv.písme, ktorú viedol pán Prof. Trstenský.

  Ďakujeme za nádhernú nedeľu a duchovný program, ktorý nás naplnil radosťou a mnohými milosťami.

  A ešte jedna myšlienka , ktorá zarezonovala v súvislosti so 17.novembrom 1989.

   Pán Boh nám dal slobodu. Dostali sme priestor. Je na nás, čím tento priestor naplníme...

 • Projekt Zem Biblie

  Do galérie Projekt Zem Biblie boli pridané fotografie.

 • Projekt Zem Biblie

  V rámci projektu Zem Biblie deti našej farnosti na hodine náboženstva v ZŠ Zámutov vytvorili  krásne práce. Viac nájdete vo Fotoalbume.

   

 • Prof.Trstenský príde opäť k nám

  V nedeľu 18.11.2018 o 14.00 hod. opäť zavíta do nášho farského kostola prof.František Trstenský. Tešíme sa na jeho prednášku.

 • Sviatok všetkých svätých a dušičky

 • Výročie konsekrácie chrámu

  Presne pred 17. rokmi sa v  nedeľu 27. októbra 2001  uskutočnila slávnostná posviacka nového kostola Nanebovzatia Panny Márie v Čaklove.

  Bol to nový začiatok, ktorému zlatými písmenami začala písať príbeh práve naša generácia. Sme veľmi hrdí a zároveň vďační za tento dar.

  Sedemnáste výročie konsekrácie nášho chrámu si pripomenieme slávnostnou sv.omšou v sobotu 27.októbra o 8.00 hodine. Ste všetci srdečne pozvaní.

   

 • Rozpis modlitieb 22.10 - 28.10.2018

  Pondelok - ženy (Marta Turková)

  Utorok - Rómovia (Erika Bužová)

  Streda - starí rodičia (Anna Ganajová)

  Štvrtok - otcovia (Peter Iľko)

  Piatok - pobirmovaní ( Denisa Ivanová, Ivana Palenčiková)

  Sobota - mamy (Monika Fišmanová)

  Nedeľa - ružencové bratstvo

 • Misijná nedeľa 21.10.2018

 • Milión detí sa modlí ruženec

 • Rozpis modlitieb 15.10.-21.10.2018

  Pondelok - rodičia a deti (Kornélia Baškovská)

  Utorok - rómske ženy (Monika Tancošová)

  Streda - vdovy (Anna Bugošová)

  Štvrtok - kurátori (Ján Haško)

  Piatok - prvoprijímajúce deti (Antónia Zubková)

  Sobota - lektori (Mária Demetrová)

  Nedeľa - RB

 • Rozpis modlitieb

  Pondelok - mládež (Klára Halasová)

  Utorok - miništranti (Filip Halas, Ján Demeter ml.)

  Streda - manž.páry (Berka Jedináková)

  Štvrtok - prvopríjimajúce deti (Antónia Zubková)

  Piatok - spoločenstvo matiek (Marta Demetrová)

  Sobota - ženy (Anna Brilová)

  Nedeľa - RB

 • Rozpis modlitieb posvätného ruženca

  Tento týždeň sa budú predmodlievať posvätný ruženec :

  Pondelok -  ženy (Helena Ferčáková)

  Utorok - mamičky (Radka Dostalová)

  Streda - starí rodičia (Monika Bižová)

  Štvrtok - muži (Jozef Ungrady)

  Piatok - prvoprijímajúce deti (Antónia Zubková)

  Sobota - dôchodcovia (Emília Trebuňaková)

  Nedeľa - ružencové bratstvo (Mária Demetrová)

 • ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

  Srdečne vás všetkých pozývame na odpustovú slávnosť do Zámutova. Slávnostná sv.omša bude v nedeľu 7.októbra o 10.30 hod. Poďme spolu ďakovať a prosiť Ružencovú Pannu Máriu.

 • Modlitba posvätného ruženca

  Modlitba posvätného ruženca bude v mesiaci október v pondelok - sobotu o 17.30 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. Rozpis bude na  nástenke.

 • Prof.Trstenský a jeho myšlienky

  Do galérie Prof.Trstenský a jeho myšlienky boli pridané fotografie.

 • Čaklov 2018 - Poďakovanie za úrodu

  Do galérie Čaklov 2018 Poďakovanie za úrodu boli pridané fotografie.

 • Poďakovanie za úrodu

  Do galérie Poďakovanie za úrodu boli pridané fotografie.

 • Navštívi nás Prof.Trstenský

  V nedeľu 23.9.2018 privítame v našej farnosti vzácneho hosťa kňaza a biblistu Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD.

  Spoločne bude slúžiť s našim duchovným otcom sv.omše v Zámutove o 9. hodine a o 10.30 hod. vo  farskom kostole v Čaklove.

  Popoludní o 14.00 hod. bude vo farskom kostole v Čaklove prednáška pre veriacich. Srdečne vás pozývame na stretnutie s týmto vzácnym človekom.

 • Jesenné kántrové dni

  Jesenné kantrové dni budú v tomto týždni a to v stredu 19.9., piatok 21.9.  a sobotu 22.9.2018.

  Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní bude poďakovanie za úrodu. Prosíme veriacich, aby prispeli ku zbierke plodov našich záhrad a tak sme spoločne vyzdobili náš chrám tak trochu netradične - úrodou, ktorá bola tohto roku naozaj bohatá.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100

Fotogaléria