Navigácia

 • Hokej vo Vranove

  Charitatívny turnaj kňazov

 • Poďakovanie kostolníkovi

  Od nového roku máme v Zámutove novú pani kostolníčku. Členovia ružencového bratstva zo Zámutova si veľmi cenia prácu bývalého kostolníka Štefana Višňovského, ktorý pôsobil v tejto funkcii niekoľko rokov a za dlhoročnú prácu mu poďakovali.

 • 25 rokov

  Srdečne pozývame 30. januára 2018 o 10.00 hod. do katedrály sv. Alžbety v Košiciach na Eucharistické slávenie, spojené s vďačnosťou Pánu Bohu za 25 rokov služby biskupa Mons. Bernarda Bobera a za mnohé požehnania, ktoré mu Boh udelil.

   

  Životopis:

  • narodil sa 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné
  • za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 v Bratislave
  • od roku 1974 kaplánom v Humennom
  • od roku 1975 kaplánom v Snine
  • od roku 1977 kaplánom v Zborove
  • od roku 1978 farským administrátorom v Kecerovciach
  • od roku 1990 farár-dekan v Humennom
  • od roku 1991 generálny vikár
  • 28. decembra 1992 ho Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa
  • 30. januára 1993 ho J.Em. Jozef kardinál Tomko v katedrále sv. Alžbety v Košiciach vysvätil za biskupa
  • 4. júna 2010 menovaný za košického arcibiskupa
  • 10. júla 2010 kánonicky prevzal úrad arcibiskupa-metropolitu Košickej arcidiecézy.
 • Krst Krista Pána - 7.január

  Nedeľou krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a zároveň tento sviatok už naznačuje začiatok obdobia cez rok.

  Liturgia tohto sviatku završuje Vianoce, ktoré sú časom narodenia Ježiša Krista, ale Ježišov krst zároveň poukazuje aj na začiatok jeho poslania medzi ľuďmi.

  Je to výzva aj pre nás nanovo objaviť vznešenosť a poslanie plynúce zo sviatosti krstu. Neuspokojme sa teda len s údajmi o množstve pokrstených, ale snažme sa dar krstu žiť naplno, veď je to jedinečná možnosť, ako už teraz žiť v spoločenstve s Bohom nekonečne milujúcim svoje stvorenia.

 • Výstup na Šimonku - Vianoce 2017

  Do galérie Výstup na Šimonku - Vianoce 2017 boli pridané fotografie.

 • Zjavenie Pána - Traja králi

  Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania.

  Okrem tohto zjavenia si na Východe pripomínajú – a tieto skutočnosti uvádza aj Liturgia hodín západného obradu – ďalšie dve zjavenia Pána: Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak – premenenie vody na víno v Káne Galilejskej, o ktorom evanjelista Ján píše, že Ježiš „zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho“ (Jn 2,1-11).

  O troch kráľoch sa píše vo Sv. písme ako o mudrcoch, ktorí prichádzajú od východu...

  viac nájdete tu :

 • Nedeľa sv.rodiny

  Čo cítime, keď vyslovujeme slová mama, otec, syn, dcéra, starká, starý otec, brat, sestra? Keď pripojíme ešte môj, moja, dostávame ešte jasnejší obraz ako fotografia niekoho, s kým nás spája nielen puto krvi, ale najmä obsah slova láska.Moja rodina to nie sú len mená, tváre ľudí, dátumy, ale i zodpovednosť, starosť, výchova, ale tiež radosti i ťažkosti, vzájomná služba a to všetko v duchu Božích a cirkevných príkazov.Nečudujeme sa, že sviatok Svätej rodiny má opodstatnené miesto v čase najkrajších sviatkov.

  Keď sa aspoň na niekoľko dní schádzame a máme na seba viac času, cítime viac lásky, prežívame chvíle pohody, je aj čas zamyslieť sa nad “našou rodinou“.

  Nestačí len niečo konštatovať, napríklad, že deti rastú, že starneme, že sme niečo nadobudli, vlastníme, ale tiež čo nás od seba vzďaľuje, odsudzuje, chladne…

  Svätá rodina každého z nás učí, ako sa stať dobrým otcom, matkou, synom či dcérou. Učiť sa od Jozefa, Márie a Ježiša žiť neznamená, že sme zastaralí, nemoderní… Naopak, náš pohľad na nich je tá najlepšia škola. Tak ako oni plnili vôľu Božiu, tak je správne, že aj my máme najlepšiu vôľu, chuť splniť všetko, čo od nás očakávajú naši najdrahší, ako aj náš Boh.

  P.Ľubomír Stanček

   

 • Koledníci - Dobrá novina 2017

  Do galérie Koledníci - Dobrá novina 2017 boli pridané fotografie.

 • Dobrá novina 2017

  Cesta k životu - v tomto duchu sa nesie tento ročník dobrej noviny. Viac nájdete tu :


 • Advent 2017 - kráčame za hviezdou

  Do galérie Advent 2017 - kráčame za hviezdou boli pridané fotografie.

 • Požehnané sviatky vinšujeme

 • Adventné zamyslenia 2017

  Do galérie Adventné zamyslenia 2017 boli pridané fotografie.

 • Pozvánka

  V nedeľu 17.12.2017 si pripomenú naši spolubratia evanjelici 40.výročie evanjelického kostola v Čaklove. Všetci sme srdečne pozvaní na túto slávnosť. Bohoslužba začne o 10.00 hod.

 • Zimné kántrové dni

  Zimné kantrové dni sú v tento týždeň -  v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • Pozvánka na deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí - pozvánka pre piatakov, ktorí chcú študovať na osemročnom cirkevnom gymnáziu a pre deviatakov, ktorí chcú študovať na štvorročnom cirkevnom gymnáziu. DOD sa uskutoční 21.decembra v budove gymnázia na Rodinnej oblasti. Viac nájdete na webovej stránke : 

 • Sviatosť zmierenia

  Sviatosť zmierenia v našej farnosti bude takto :  štvrtok 14.12.2017  Čaklov od 17.30 hod., Zámutov od 18.30 hod.

 • Advent 2017 - kráčame za hviezdou

  Do galérie Advent 2017 - kráčame za hviezdou boli pridané fotografie.

  Aktivita pre určená pre všetky deti a potrvá počas celého adventu.

 • Zbierka na charitu

  V nedeľu sa v našich kostoloch uskutoční zbierka na charitu. Vopred ďakujeme za vaše milodary na dobrú vec.

 • Adventná aktivita

 • P18

  Príprava na národné stretnutie mládeže

  Stretnutia mladých v menších rozmeroch, v jednotlivých diecézach sa konajú každý rok pred Veľkou nocou, zväčša na Kvetnú nedeľu. Podnetom pre ne sú práve Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 na podnet dnes už svätého Jána Pavla II. V jeho tradícii pokračoval aj emeritný pápež Benedikt XVI. a súčasný Petrov nástupca – pápež František.

  Z tejto myšlienky vznikli Národné stretnutia mládeže (NSM), ktoré prebiehajú v duchu SDM. NSM sú predovšetkým púťou pre mladých ľudí z celého Slovenska (a zahraničia). Konajú sa pravidelne od roku 2013. Zatiaľ posledné sa konalo v roku 2015. Stretnutie je určené pre mladých ľudí (vekom i srdcom).

  Najbližšie Národné stretnutie mládeže sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018 v Prešove.Motto: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100

Fotogaléria