Navigácia

 • Prvé sv.prijímanie

  V nedeľu 29.apríla 2018 sa uskutoční prvé sväté prijímanie detí z filiálky Zámutov.

 • Týždeň modlitieb za duchovné povolania

 • Zápis detí do cirkevnej materskej školy

  Zápis detí do cirkevnej materskej školy sa uskutoční 2.mája 2018 v čase od 09.30 hod do 14.00 hod.  Viac informácii nájdete tu :

 • Deň otvorených dverí

   

  Každý rok je zvykom, že sa na nedeľu Dobrého Pastiera otvoria dvere seminára pre všetkých ľudí, ktorí tu bežne prísť nemôžu. Ani tento rok nebude žiadnou výnimkou a 22. apríla 2018 sa brány Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach otvoria pre každého, kto príde.

 • Stretnutie mladých

  V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM v Humennom. Začiatok o 9.00 v Mestskej športovej hale, záver o 14.00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Prihlasovanie skupín maldých z farnosti a dobrovoľníkov na www.premladez.sk. Viac informácií na plagáte, facebooku ACMko alebo www.premladez.sk. Videopozvánka je na Yuotube.com pod názvom ADSM2018. Tešíme sa na Vás.

  videopozvánka ADSM2018: https://www.youtube.com/watch?v=cuLtgg03pJQ

  Zdroj: www.upcke.sk

 • Zápis do 1.ročníka

  Zápis do 1.ročníka  Cirkevnej základnej školy sv.Dominika Savia sa uskutoční v stredu 11.apríla 2018. Viac info na č.t. 44 213 00 alebo  0904 509 150.

 • Milostiplné a požehnané sviatky vám vyprosujeme, hojnosť radosti a láskavosti zo srdca vinšujeme.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

  Požehnanie veľkonočných jedál bude  v sobotu 31.3.2018 v  Zámutove o 16.00 hod. a v  Čaklove o 16.30 hod.

 • Krížová cesta na Veľký piatok

  Na Veľký piatok sa budeme spoločne modliť krížovú cestu na pravé poludnie o 12.00 hodine tak vo farskom kostole v Čaklove, ako aj na filiálke v Zámutove.

 • Boží hrob

  Sviatosť Oltárna pri Božom hrobe  bude vyložená v piatok do 22.00 hod. v sobotu ráno od 8.00 hod. do 16.30 hod.

 • Spovedanie chorých

  Spovedanie chorých v utorok 27.3.2018 Čaklov od 8.00 hod., v stredu 28.3.2018  v Zámutove od 8.00 hod.

 • .

 • ZMENA času zo soboty na nedeľu

  Zo soboty na nedeľu sa mení čas na letný čas. Spíme o 1 hodinu menej. Ručičky hodiniek si z 2. hodiny presunieme na 3.hodinu ráno.

 • Krížové cesty

  Križovú cestu sa  v piatok  bude modliť  mládež, v nedeľu mamičky.

 • Sviatosť zmierenia

  Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou bude nasledovne :

  štvrtok 22.3.2018

  Čaklov od 17.30 do 18.30 hod.,

  Zámutov od 18.30 hod. do 19.30 hod.

 • 19.marec - sv.JOZEF

  Svätý Jozef, buď nám otcom, v srdci svojom vždy milostnom, daj miestečko prosbám našim ochraňuj nás časom každým.

  Vypros milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú, by sme v láske a pokoji Bohu vždycky verní boli.

  By nás tu vždy čnosť zdobila, k nebu viedla každá chvíľa, to je dnes tu prosba naša, čo sa k tebe vrúcne vznáša.

  Medzi nami tu ostávaj vtedy bude vždy u nás raj.Kľúče domu k tebe dáme, stoj pri nášho domu bráne.

  Ochraňuj vždy starostlivo, čo by duši poškodilo.Skrývaj našich milých i nás v srdci Pána po každý čas, nech žijeme v kraji zemskom, jak ty v dome Nazaretskom, by sme ťa večne chválili a s tebou v nebi prebývali. Amen.

 • 5 rokov pontifikátu

  Radosť, milosrdenstvo a misijnosť – tieto tri črty podľa vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina charakterizujú doterajší pontifikát pápeža Františka. V stredu 13.marca 2018 sme si pripomenuli 5.výročie pontifikátu sv.otca Františka.

 • Pôstna aktivita 2018

  Do galérie Pôstna aktivita 2018 boli pridané fotografie.

 • Krížové cesty

  Krížovú cestu sa v tomto týždni budú modliť :

  V piatok - rómske ženy

  V nedeľu - rodičia a prvoprijímajúce deti.

 • Budeme mať novú blahoslavenú

  Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec František prijal v utorok 6.marca 2018 na osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, a schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, ktorú v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť.

  Spoznať bližšie Annu Kolesárovú je možné na stránke annakolesarova.sk

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100

Fotogaléria