Navigácia

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100
Počet návštev: 215247

Myšlienka na týždeň

Mária bola vzatá do neba,

ale tuší aspoň trošku moderný kresťan,

čo to je nebo?

Túži po nebi tak,

ako túžil jeho stredoveký predchodca?

Nebo to je miesto radosti na všetkých úrovniach ľudskej bytosti,

raduje sa telo,

plesá duša i duch.

Štvrtok 16. 8. 2018

Vitajte na stránke našej mariánskej farnosti

Čaklov - Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Filiálka Zámutov - kostol Ružencovej Panny Márie

Novinky

 • Prikázaný sviatok - 15.augusta.

  Nanebovzatie Panny Márie má pre nás veriacich veľký význam. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené. Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho milostí, aby sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú slávu, aby sme prijali pozvanie jej Syna Ježiša Krista, ktorý každému z nás pripravil v nebi miesto (por. Jn 14,1-14).

  Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac mariánskych chrámov.

  Aj náš farský kostol je zasvätený Panne Márie Nanebovzatej.

 • Slávnostná odpustová sv.omša vo farskom kostole v Čaklove bude v nedeľu 12.augusta v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Pozývame vás na sv.omšu o 10.30 hod.

 • Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018 v Prešove, smeruje do finále. Oficiálne prihlasovanie sa skončilo v nedeľu 1. júla, prihlásilo sa 3 900 ľudí. Vyše 500 z tohto počtu je dobrovoľníkov.

  „Ďakujeme všetkým, ktorí prídu. Už teraz chcem povedať, že sa na všetkých tešíme,“ hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala. „V najbliších dňoch rozošleme pre všetkých prihlásených účastníkov potvrdzujúci e-mail s bližšími informáciami. Akékoľvek otázky môžu v prípade záujmu písať na e-mail: info@narodnestretnutiemladeze.sk.

 • V nedeľu 22.júla 2018 bude sv.omša v Zámutove o 7.00 hod. za farnosť, v Čaklove o 8.30 hod. † z rod.Demeter Ján a z rod.Fudela Ján

 • V čase od 9.7.2018 do 22.7.2018 bude náš duchovný otec čerpať dovolenku. V prípade zaopatrenia a pohrebu ho bude zastupovať pán farár Jozef Vasiľ v Skrabskom č.t. 0905 437 328

 • Do galérie 1.sv.prijímanie 24.6.2018 boli pridané fotografie.

 • V utorok 19.júna si náš duchovný otec Mgr.Albín Senaj pripomenul a oslávil 25.výročie svojej kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila Ďakovná svätá omša vo farskom kostole v Čaklove. Náš duchovný otec ďakoval za všetky dary, ktoré mu boli dané, za každého človeka, ktorý vstúpil do jeho života počas kňazskej služby, za všetky modlitby, radosti i starosti, ktoré prežíval spolu so svojimi veriacimi. Aj my, veriaci našej farnosti, sme sa stali súčasťou jeho kňazského života.

  Svojimi slovami nás všetkých obohatil kazateľ Prof. PhDr. ThDr. Peter ZUBKO, PhD. Jeho kázeň bola obohacujúca, naplnená múdrosťou a myšlienkami, ktoré sa vryli do našich pamätí na dlhý čas.

 • V sobotu 16. júna sa v Dóme sv. Alžbety uskutočnila kňazská vysviacka.

  Pre službu v košickej arcidiecéze boli vysvätení

  Kristián Karch,

  Michal Lacko,

  Lukáš Mohler,

  Peter Pasternák,

  Michal Pavlík,

  Peter Schmotzer.

  Ďalší dvaja novokňazi boli vysvätení pre službu v Koinonii Jána Krstiteľa.

  Viac si prečítajte tu :

Novinky

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100

Fotogaléria