Navigácia

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100
Počet návštev: 243720

Myšlienka na týždeň

Je veľmi dôležité modliť sa k Duchu Svätému, aby nás učil viesť rodinu, deti, aby tieto deti rástli v atmosfére Svätej Trojice.

Je to práve Duch Svätý, ktorý ich vedie.

Preto nezabúdajte často vzývať Ducha Svätého, každý deň.

Môžete tak robiť napríklad touto jednoduchou modlitbou:

„Príď, Svätý Duch, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky.“

Môžete touto modlitbou prosiť za vaše deti, okrem toho, že prosíte prirodzene za seba samých!

sv.otec František

Štvrtok 17. 1. 2019

Vitajte na stránke našej mariánskej farnosti

Čaklov - Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Filiálka Zámutov - kostol Ružencovej Panny Márie

Novinky

 • Svetové dni mládeže sú výnimočným prostriedkom evanjelizácie na upevnenie pastorácie mladých. Konajú sa každé tri roky a posledné SDM sa uskutočnili v Krakove v roku 2016.

  Najbližšie SDM sa uskutočnia od 21.1.-29.1.2019 v Paname. Mottom stretnutia je citát „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

  Na Slovensku koordinuje púť mladých Slovákov do Panamy Rada pre mládež a univerzity KBS. Oficiálne prípravy spustili na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (2018).

 • Stojí za to, pozrieť si tento dokument :

 • Petícia – ukončenie prevádzky a likvidácia Odkaliska Poša. Viac nájdete tu:

 • Každý moment počas dňa má svoju vlastnú hodnotu.

  Ráno prináša nádej,

  poobede vieru,

  večer prináša lásku

  a noc prináša oddych.

  Nech všetky tieto radosti sprevádzajú každý váš deň počas nasledujúceho roka.

  Milostiplný a požehnaný rok 2019 vám všetkým vinšujeme a zo srdca prajeme hojnosť, lásku, pokoj, zdravie, pohodu a láskyplný úsmev na tvári.

 • Eucharistická poklona počas prvého piatku 4.januára 2019 bude vo farskom kostole v Čaklove od 15.00 hod., a vo filiálke Zámutov od 15.30 hod.

 • V stredu 2. januára 2019 bude vo farskom kostole v Čaklove vyložená Sviatosť oltárna do 21.30 hod. Vo štvrtok 3.januára 2019 pokračuje adorácia vo farskom kostole od 8.00 do začiatku sv.omše.

 • Aj dnes, 2000 rokov po Ježišovom narodení, je Svätá rodina inšpiráciou pre každú rodinu v dnešnom svete. Je vzorom lásky, svornosti, trpezlivosti, oddanosti a vzájomnej úcty. Tvorí ju Panna Mária, sv. Jozef a Ježiš Kristus.

  Na Slovensku je Svätej rodine zasvätených niekoľko kostolov, v ktorých visia aj obrazy na plátne, obrazy na dreve, ikony či fresky s vyobrazením tejto rodiny.

  Rímskokatolícka cirkev na Slovensku slávi sviatok Svätej rodiny v nedeľu po Narodení pána 30.decembra 2018.

 • Meno Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom , ktorý podstúpil za neho mučenícku smrť. Bol diakonom prvej Cirkvi, bol ustanovený, aby sa staral o vdovy a o chudobných.

  O jeho živote sa v krátkosti píše v Skutkoch apoštolov. Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie obrátili. Nepriateľom Cirkvi sa to však nepáčilo.

  Pri jeho múdrosti však strácali argumenty, a tak našli mužov, ktorí krivo svedčili, že hovoril proti Bohu. Štefan však neohrozene stál pred svojimi nepriateľmi. Biblia hovorí, že jeho tvár bola ako tvár anjela. Hovoril o Ježišovi ako o prisľúbenom Mesiášovi. Vyčítal svojim nepriateľom, že mu neuverili. Vtedy ich pochytil veľký hnev a začali kričať. Štefan sa však uprene díval do neba a povedal: „Vidím nebo otvorené a Ježiša stáť po pravici Boha“.

Novinky

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100

Fotogaléria