Navigácia

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100
Počet návštev: 228365

Myšlienka na týždeň

Streda 17. 10. 2018

Vitajte na stránke našej mariánskej farnosti

Čaklov - Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Filiálka Zámutov - kostol Ružencovej Panny Márie

Novinky

 • Pondelok - rodičia a deti (Kornélia Baškovská)

  Utorok - rómske ženy (Monika Tancošová)

  Streda - vdovy (Anna Bugošová)

  Štvrtok - kurátori (Ján Haško)

  Piatok - prvoprijímajúce deti (Antónia Zubková)

  Sobota - lektori (Mária Demetrová)

  Nedeľa - RB

 • Pondelok - mládež (Klára Halasová)

  Utorok - miništranti (Filip Halas, Ján Demeter ml.)

  Streda - manž.páry (Berka Jedináková)

  Štvrtok - prvopríjimajúce deti (Antónia Zubková)

  Piatok - spoločenstvo matiek (Marta Demetrová)

  Sobota - ženy (Anna Brilová)

  Nedeľa - RB

 • Tento týždeň sa budú predmodlievať posvätný ruženec :

  Pondelok - ženy (Helena Ferčáková)

  Utorok - mamičky (Radka Dostalová)

  Streda - starí rodičia (Monika Bižová)

  Štvrtok - muži (Jozef Ungrady)

  Piatok - prvoprijímajúce deti (Antónia Zubková)

  Sobota - dôchodcovia (Emília Trebuňaková)

  Nedeľa - ružencové bratstvo (Mária Demetrová)

 • Srdečne vás všetkých pozývame na odpustovú slávnosť do Zámutova. Slávnostná sv.omša bude v nedeľu 7.októbra o 10.30 hod. Poďme spolu ďakovať a prosiť Ružencovú Pannu Máriu.

 • Modlitba posvätného ruženca bude v mesiaci október v pondelok - sobotu o 17.30 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. Rozpis bude na nástenke.

 • Do galérie Poďakovanie za úrodu boli pridané fotografie.

 • V nedeľu 23.9.2018 privítame v našej farnosti vzácneho hosťa kňaza a biblistu Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD.

  Spoločne bude slúžiť s našim duchovným otcom sv.omše v Zámutove o 9. hodine a o 10.30 hod. vo farskom kostole v Čaklove.

  Popoludní o 14.00 hod. bude vo farskom kostole v Čaklove prednáška pre veriacich. Srdečne vás pozývame na stretnutie s týmto vzácnym človekom.

 • Jesenné kantrové dni budú v tomto týždni a to v stredu 19.9., piatok 21.9. a sobotu 22.9.2018.

  Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní bude poďakovanie za úrodu. Prosíme veriacich, aby prispeli ku zbierke plodov našich záhrad a tak sme spoločne vyzdobili náš chrám tak trochu netradične - úrodou, ktorá bola tohto roku naozaj bohatá.

Novinky

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100

Fotogaléria