Navigácia

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100
Počet návštev: 175905

Myšlienka na týždeň

 

Ak modlitba nie je odvážna,

nie je kresťanská.

sv.otec František

Sobota 20. 1. 2018

Vitajte na stránke našej mariánskej farnosti

Čaklov - Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Filiálka Zámutov - kostol Ružencovej Panny Márie

Novinky

 • Charitatívny turnaj kňazov

 • Od nového roku máme v Zámutove novú pani kostolníčku. Členovia ružencového bratstva zo Zámutova si veľmi cenia prácu bývalého kostolníka Štefana Višňovského, ktorý pôsobil v tejto funkcii niekoľko rokov a za dlhoročnú prácu mu poďakovali.

 • Srdečne pozývame 30. januára 2018 o 10.00 hod. do katedrály sv. Alžbety v Košiciach na Eucharistické slávenie, spojené s vďačnosťou Pánu Bohu za 25 rokov služby biskupa Mons. Bernarda Bobera a za mnohé požehnania, ktoré mu Boh udelil.

  Životopis:

  • narodil sa 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné
  • za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 v Bratislave
  • od roku 1974 kaplánom v Humennom
  • od roku 1975 kaplánom v Snine
  • od roku 1977 kaplánom v Zborove
  • od roku 1978 farským administrátorom
 • Nedeľou krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a zároveň tento sviatok už naznačuje začiatok obdobia cez rok.

  Liturgia tohto sviatku završuje Vianoce, ktoré sú časom narodenia Ježiša Krista, ale Ježišov krst zároveň poukazuje aj na začiatok jeho poslania medzi ľuďmi.

  Je to výzva aj pre nás nanovo objaviť vznešenosť a poslanie plynúce zo sviatosti krstu. Neuspokojme sa teda len s údajmi o množstve pokrstených, ale snažme sa dar krstu žiť naplno, veď je to jedinečná možnosť, ako už teraz žiť v spoločenstve s Bohom nekonečne milujúcim svoje stvorenia.

 • Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania.

  Okrem tohto zjavenia si na Východe pripomínajú – a tieto skutočnosti uvádza aj Liturgia hodín západného obradu – ďalšie dve zjavenia Pána: Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak – premenenie vody na víno v Káne Galilejskej, o ktorom evanjelista Ján píše, že Ježiš „zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho“ (Jn 2,1-11).

 • Čo cítime, keď vyslovujeme slová mama, otec, syn, dcéra, starká, starý otec, brat, sestra? Keď pripojíme ešte môj, moja, dostávame ešte jasnejší obraz ako fotografia niekoho, s kým nás spája nielen puto krvi, ale najmä obsah slova láska.Moja rodina to nie sú len mená, tváre ľudí, dátumy, ale i zodpovednosť, starosť, výchova, ale tiež radosti i ťažkosti, vzájomná služba a to všetko v duchu Božích a cirkevných príkazov.Nečudujeme sa, že sviatok Svätej rodiny má opodstatnené miesto v čase najkrajších sviatkov.

Novinky

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100

Fotogaléria