Navigácia

Živý ruženec Stanovy RB Niečo viac o RB Členovia ruží - ČAKLOV Členovia ruží - ZÁMUTOV Ako sa modliť sv.ruženec

Ružencové bratstvo

Živý ruženec

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

Aj v Čaklove a Zámutove žije plným duchovným životom ružencové bratstvo cez živý, svätý a večný ruženec.

 

ČAKLOV - živý ruženec

Ruža číslo 1 - horliteľka Magdaléna Mihoková

Ruža číslo 2 - horliteľka Anna Brilová

Ruža číslo 3 - horliteľka Helena Ferčáková

Ruža číslo 4 - horliteľka Magdaléna Trebuňáková

Hlavná horliteľka - Mgr. Mária Demetrová (od roku 2016)

Dlhoročná hlavná horliteľka - Emília Trebuňáková

 

Členovia FINANČNEJ KOMISIE 
Mgr. Mária Demetrová
Marta Demetrová
Helena Ferčáková
Ing. Bernardína Jedináková

 

ZÁMUTOV - živý ruženec

 

Ruža č. 1 - horliteľka Mária Ocilková

Ruža č. 2 - horliteľka Anna Višňovská

Ruža č. 3 -  horliteľka Eva Halasová

Ruža č. 4 - horliteľka Agáta Švábiková

Ruža č. 5 - horliteľka Anna Pavlíková

Ruža č. 6 - horliteľka Júlia Veliká

Hlavná horliteľka  Anna Pavlíková

 

Novinky

Kontakt

  • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
    Čaklov 334
    094 35
  • 0948 726 100

Fotogaléria