Navigácia

 • Svetové dni mládeže 2019

  Svetové dni mládeže sú výnimočným prostriedkom evanjelizácie na upevnenie pastorácie mladých. Konajú sa každé tri roky a posledné SDM sa uskutočnili v Krakove v roku 2016.

  Najbližšie SDM sa uskutočnia od 21.1.-29.1.2019 v Paname. Mottom stretnutia je citát „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

  Na Slovensku koordinuje púť mladých Slovákov do Panamy Rada pre mládež a univerzity KBS. Oficiálne prípravy spustili na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (2018).

  Duchovná príprava na SDM na Slovensku sa volala Odvážny rok.

  Pripájame sa k modlitbám za mladých, aby prežili Boží dotyk počas spoločenstva s mladými celého sveta a počas stretnutia so Sv.Otcom Františkom.

 • Dokument o Anke Kolesárovej

  Stojí za to, pozrieť si tento dokument :

 • Petícia - odkalisko Poša

  Petícia – ukončenie prevádzky a likvidácia Odkaliska Poša. Viac nájdete tu:

 • ,

 • Novoročný vinš

  Každý moment počas dňa má svoju vlastnú hodnotu.

  Ráno prináša nádej,

  poobede vieru,

  večer prináša lásku

  a noc prináša oddych.

  Nech všetky tieto radosti sprevádzajú každý váš deň počas nasledujúceho roka.

  Milostiplný a požehnaný rok 2019 vám všetkým vinšujeme a zo srdca prajeme hojnosť, lásku, pokoj, zdravie, pohodu a láskyplný úsmev na tvári.

 • Eucharistická poklona

  Eucharistická poklona počas prvého piatku 4.januára 2019 bude vo farskom kostole v  Čaklove od 15.00 hod., a vo filiálke Zámutov od 15.30 hod.

 • Vyložená Sviatosť Oltárna

  V stredu 2. januára 2019 bude vo farskom kostole v Čaklove vyložená Sviatosť oltárna do 21.30 hod.  Vo štvrtok 3.januára 2019 pokračuje adorácia vo farskom kostole od 8.00 do začiatku sv.omše.

 • Nedeľa sv.rodiny

  Aj dnes, 2000 rokov po Ježišovom narodení, je Svätá rodina inšpiráciou pre každú rodinu v dnešnom svete. Je vzorom lásky, svornosti, trpezlivosti, oddanosti a vzájomnej úcty. Tvorí ju Panna Mária, sv. Jozef a Ježiš Kristus.

  Na Slovensku je Svätej rodine zasvätených niekoľko kostolov, v ktorých visia aj obrazy na plátne, obrazy na dreve, ikony či fresky s vyobrazením tejto rodiny.

  Rímskokatolícka cirkev na Slovensku slávi sviatok Svätej rodiny v nedeľu po Narodení pána 30.decembra 2018.

 • sv.Štefan 26.12.

  Meno Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom , ktorý podstúpil za neho mučenícku smrť. Bol diakonom prvej Cirkvi, bol ustanovený, aby sa staral o vdovy a o chudobných.

  O jeho živote sa v krátkosti píše v Skutkoch apoštolov. Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie obrátili. Nepriateľom Cirkvi sa to však nepáčilo.

  Pri jeho múdrosti však strácali argumenty, a tak našli mužov, ktorí krivo svedčili, že hovoril proti Bohu. Štefan však neohrozene stál pred svojimi nepriateľmi. Biblia hovorí, že jeho tvár bola ako tvár anjela. Hovoril o Ježišovi ako o prisľúbenom Mesiášovi. Vyčítal svojim nepriateľom, že mu neuverili. Vtedy ich pochytil veľký hnev a začali kričať. Štefan sa však uprene díval do neba a povedal: „Vidím nebo otvorené a Ježiša stáť po pravici Boha“.

  Vtedy si nepriatelia zapchávali uši, schytili ho, vyviedli von z Jeruzalema a tam ho kameňovali až na smrť. Kým ho kameňovali, on sa modlil: „Pane Ježišu, nezapočítaj im tento hriech.“ Po týchto slovách zomrel. Pri jeho smrti bol prítomný aj Šavol, budúci veľký apoštol Pavol.

 • Štedrý večer

 • Dobrá novina

   

   

 • 4. adventná nedeľa

 • Sviatosť zmierenia

  Vo štvrtok 20.12.2018 bude sviatosť zmierenia v našej farnosti takto :  Čaklov od 17.30 hod., Zámutov od 18.30 hod.

 • 3. adventná nedeľa

 • Adventná aktivita pre deti

  Do galérie Adventná aktivita pre deti boli pridané fotografie.

 • Zimné kántrové dni

  Zimné kantrové dni sú tento  týždeň v stredu, piatok a sobotu.Záväzný je iba jeden deň. Obsah : príchod Kristovho kraľovstva do rodín : duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete

 • Druhá adventná nedeľa

 • Adventné zamyslenia 2018

  Do galérie Adventné zamyslenia 2018 boli pridané fotografie.

 • Advent pre teba

 • Nepoškvrnené počatie Panny Márie

  Prikázaný sviatok budeme sláviť v sobotu 8.decembra t.r.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100

Fotogaléria