Navigácia

 • Nedeľná sv.omša

  V nedeľu 22.júla 2018 bude sv.omša v Zámutove o 8.00 hod. za farnosť, v Čaklove o 9.30 hod. † z rod.Demeter Ján a z rod.Fudela Ján

 • Čerpanie dovolenky

  V čase od 9.7.2018 do 22.7.2018 bude náš duchovný otec čerpať dovolenku. V prípade zaopatrenia a pohrebu ho bude  zastupovať pán farár Jozef Vasiľ v Skrabskom č.t. 0905 437 328

 • 1.sv.prijímanie 24.6.2018

  Do galérie 1.sv.prijímanie 24.6.2018 boli pridané fotografie.

 • Ďakovná svätá omša

  V utorok 19.júna si náš duchovný otec Mgr.Albín Senaj pripomenul a oslávil 25.výročie svojej kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila Ďakovná svätá omša vo farskom kostole v Čaklove. Náš duchovný otec ďakoval za všetky dary, ktoré mu boli dané, za každého človeka, ktorý vstúpil do jeho života počas kňazskej služby, za všetky modlitby, radosti i starosti, ktoré prežíval spolu so svojimi veriacimi. Aj my, veriaci našej farnosti, sme sa stali súčasťou jeho kňazského života.

  Svojimi slovami nás všetkých obohatil kazateľ Prof. PhDr. ThDr. Peter ZUBKO, PhD. Jeho kázeň bola obohacujúca, naplnená múdrosťou a myšlienkami, ktoré sa vryli do našich pamätí na dlhý čas.

  Ďakujeme za tento nádherný čas. Modlime sa nášho duchovného otca, lebo vieme, že on sa modlí za nás.

 • Novokňazi

  V sobotu 16. júna sa v Dóme sv. Alžbety uskutočnila kňazská vysviacka.

  Pre službu v košickej arcidiecéze boli vysvätení

  Kristián Karch,

  Michal Lacko,

  Lukáš Mohler,

  Peter Pasternák,

  Michal Pavlík,

  Peter Schmotzer.

  Ďalší dvaja novokňazi boli vysvätení pre službu  v Koinonii Jána Krstiteľa.

  Viac si prečítajte tu :

 • Prvé sv.prijímanie

  V nedeľu 24. mája sa vo farskom kostole v Čaklove uskutoční Prvé sväté prijímanie žiakov základnej školy. Slávnostná sv.omša začne o 10. hodine.

  Spovedanie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude vo štvrtok 21.júna od 16. hodiny.

 • Katolícky internát

  Ideš študovať do Bratislavy? Ponúkame ti ubytovanie v prvom katolíckom internáte.

 • GDPR - ochrana osobných údajov

  Viac informácií nájdete tu :

 • Dve milé výročia

  My, veriaci farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Čaklove si v týchto dňoch pripomenieme dve milé výročia. Náš duchovný otec vdp. Albín Senaj si 19.júna pripomenie 25.výročie kňazskej služby a rodák, Čaklovčan vdp. Ján Demeter oslávi 23.júna  50.výročie kňazskej vysviacky.

  Myslíme na našich oslávencov a v modlitbách im vyprosujeme hojnosť Božích milostí a darov Ducha Svätého. Nech Pán požehnáva ich kroky a dáva im každý v zdraví prežitý deň radosť, pokoj, láskavosť, trpezlivosť a úsmevy starostlivého otca.

  Veriaci farnosti v Čaklove.

 • Organový koncert

  V nedeľu 10.júna 2018 sa po sv.omši v Zámutove uskutoční koncert na zrenovovanom organe. Ste všetci srdečne pozvaní.

 • Fatimská sobota a Ružencová záhrada

  Do galérie Fatimská sobota a Ružencová záhrada boli pridané fotografie.

 • Prikázaný sviatok - Božie telo

  Vo štvrtok bude celá Cirkev sláviť prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - tzv. Božie telo.

 • Najsvätejšia Trojica

  Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je tak úzko zviazane s naším náboženstvom, že by sme ho mohli charakterizovať ako „Trojičné náboženstvo.“

  Boli sme pokrstení „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19).

  Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom viery a kresťanského života. Je prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom, ktoré ich osvetľuje.

  Pán Ježiš nám zjavuje, kto je Boh, ako koná, ako sa správa, ako pracuje.

  Zjavuje Boha ako Spoločenstvo.

  Zjavuje, že Boh nie je osamelý, aj napriek tomu, že je jeden.

  Pán Ježiš nám zjavuje, že Boh je Vzťah.

  Boha možno zažiť a spoznať práve vo vzťahoch.

  „Kto miluje poznal Boha, hovorí apoštol Ján.“

  Boh je Láska.

  Boh je jeden a zároveň mnohosť.

 • Prvé sv.prijímanie 6.5.2018

  Do galérie Prvé sv.prijímanie 6.5.2018 boli pridané fotografie.

 • Levoča 2018 - púť detí

  Do galérie Levoča 2018 - púť detí boli pridané fotografie.

 • Púť detí

  Tak ako pominulé roky, aj tentokrát sme s deťmi, ktoré roznášajú zvesť Dobrej noviny v našej farnosti, putovali k Levočskej Panne Márii.

  Bol to požehnaný čas pre nás všetkých. Ďakujeme nášmu duchovnému otcovi, ktorý nás na tejto púti  nenecháva samých a putuje s nami. Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, ktorí s ochotou prišli so svojimi deťmi a zriekli sa svojej pracovnej soboty, dievčatám so Zámutova (ktoré sa stihli vymodliť v Čaklove ešte litánie), Marcelke organizátorke a všetkým, ktorí boli prvýkrát.

  Po celý čas strávený na hore (kde bolo viac než tisíc detí) sme sa tak trochu všetci  na chvíľu stali deťmi pri nohách Levočskej Panny Márie.

  S požehnaním otca biskupa, ktorý nám kázal o pokoji v srdci sme sa rozišli do svojich domovov.

  Ďakujem všetkým zúčastneným za spoločne strávený čas

                                                                                               Martina H

 • Deň matiek

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 13. mája.

  Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorý privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

  Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

  Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Mamy im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný!

  Krásny deň matiek! ♥

 • Zoslanie Ducha Svätého - Turíce

  V deň Turíc (po skončení siedmich veľkonočných týždňov) sa Kristova Veľká noc završuje vyliatím Svätého Ducha, ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba. V ten deň je plne zjavená Najsvätejšia Trojica. Od toho dňa je Kráľovstvo, ktoré ohlasoval Kristus, otvorené pre tých, čo v neho veria. Vyliatím Svätého Ducha v deň Turíc bola Cirkev zjavená svetu.

  Slávnosť Zoslania Ducha Svätého - Turíce slávime tohto roku v nedeľu 20.mája 2018

 • Májová pobožnosť

  Počas celého mesiaca MÁJ bude májová pobožnosť denne o 18.00 hodine v našich kostoloch.

  Modlitba

  Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista. Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od Neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.

 • Prikázaný sviatok

  Vo štvrtok 10.mája bude sláviť celá naša cirkev prikázaný sviatok - Nanebovstúpenie Pána.

  Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého.

  Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie
  Čaklov 334
  094 35
 • 0948 726 100

Fotogaléria